Kế hoạch Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

Văn phòng UBND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức