KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17/CT-UBND CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện Thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 2403/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thành ủy Hà Nội; văn bản số 2351/UBND-VP ngày 29/7/2021 của UBND quận Hà Đông về việc thực hiện Thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thường trực Thành ủy Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Đoàn kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 phường Phú Lãm đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn (đặc biệt các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội; xây dựng phương án phòng, chống dịch của từng đơn vị, cam kết với UBND phường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan đơn vị đã được lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động hết sức quan tâm, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như: Tại cổng ra vào trụ sở doanh nghiệp và cổng nhà máy sản xuất đều có cảnh báo về phòng dịch, trang bị bình nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, người lao động đều đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách quy định trong khi làm việc. Một số đơn vị đã thực hiện chia ca làm để giảm bớt số lượng lao động, tránh tiếp xúc đông người; một số đơn vị đã ký cam kết về thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cấp.

Để tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các quy định của UBND Thành phố, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, UBND Phường Phú Lãm đã khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không được lơ là chủ quan, luôn tăng cường thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch ở mức cao nhất nhằm bảo vệ cho chính đơn vị, bản thân người lao động và để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xuất kinh doanh cung ứng những mặt hàng thiết yếu.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chưa đảm bảo công tác phòng chống dịch, chưa xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch tại đơn vị mình. UBND phường đã đề nghị đơn vị dừng hoạt động và khắc phục. Đoàn kiểm tra liên ngành của phường sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất. Kịp thời tham mưu cho UBND quận giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực quản lý./.

 

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức