Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo v/v Nghỉ Tết Âm lịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Lãm 29/01/2022
Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2022 28/01/2022
Thông báo v/v Phát động Tổng vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 26/01/2022
Thông báo về việc thanh lý tài sản là phế liệu sau khi phá dỡ Nhà làm việc 02 tầng trụ sở UBND phường Phú Lãm 20/01/2022
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 26/01/2022
Thông báo v/v Yêu cầu tháo dỡ lều, lán tạm vi phạm tại xứ đồng Đìa Xuôi - Rộc 25/01/2022
Thông báo v/v Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn phường Phú Lãm 25/01/2022
Thông báo v/v Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Nhâm Dần và Lễ mừng thọ cho các cụ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 24/01/2022
TB Niêm yết công khai đăng ký biến động đối với thửa đất số 253, tờ bđ số 4 tại GCNQSD đất số A 993285 cho ông Nguyễn Đức Hoành, địa chỉ tại: TDP 4, phường Phú Lãm 13/01/2022
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của quận Hà Đông 21/01/2022
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông 19/01/2022
Thông báo v/v Công bố tài liệu liên quan việc thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND phường, địa điểm sinh hoạt của khu dân cư nơi có đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay dây nâng khả năng t 19/01/2022
Thông báo Treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 14/01/2022
Thông báo về việc đảm bảo an toàn điện, PCCN, An toàn lưới điện cao áp trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 11/01/2022
Thông báo v/v Chi trả trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng chính sách và bảo trợ XH tháng 1 2 năm 2022 13/01/2022
Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2022 04/01/2022
Thông báo v/v Điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2 để PCD Covid-19 trên địa bàn phường Phú Lãm 08/01/2022
Thông báo Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 2/2022 04/01/2022
Thông báo v/v Điều chỉnh các biện pháp hành chính ương ứng cấp độ 3 để PCD Covid-19 trên địa bàn phường Phú Lãm 01/01/2022
Thông báo Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế; Hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính Phủ 24/12/2021

Trang