Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch Sử dụng đất năm 2021 của Quận Hà Đông

UBND Thành Phố Hà Nội ban hành Quyết Định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận Hà Đông

Chi tiết xem tại File đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức