GIỚI THIỆU DI TÍCH: CHÙA QUANG LÃM (PHÚC LÂM TỰ)

Di tích Chùa Quang Lãm đã được xếp hạng: Di tích lịch sử văn hoá do Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận theo Quyết định số 3211/QĐ-BVHTT ngày 16/12/1995.

         - Vị trí địa lý: Thuộc Tổ dân phố 5, phường Phú Lãm. Phía Đông và Tây giáp đường làng; phía Nam và Bắc của di tích giáp khu dân cư.

- Hướng di tích: Hướng Nam.

- Diện tích đất đai: 687 m2

- Quy mô, kiến trúc: Chùa Quang Lãm xưa kia là một Chùa lớn, nên đã trở thành một trong những trung tâm Phật Giáo, hàng năm mở lớp đào tạo tăng ni.

- Quá trình xây dựng, trùng tu: Chùa Quang Lãm được khởi dựng từ năm 1674 (Đức Nguyên Nhiên Niên). Trước đây đạt tại khu vực Chợ Xốm do Sư tổ sáng lập (địa điểm giáp đường Quốc lộ 21B). Năm 1948, Toàn quốc kháng chiến chống Pháp, giặc Pháp tạm chiếm vùng Hà Đông cũ, đến năm 1952 Chùa được được chuyển về trong khu dân cư Quang Lãm, nay thuộc TDP 5, phường Phú Lãm. Hạng mục Tam bảo chùa Quang Lãm đang được đầu tư tu bổ, tôn tạo, dự kiến hoàn thành trong năm 2012./.

Thực hiện: 

Bộ phận VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức