GIỚI THIỆU DI TÍCH: MIẾU QUANG LÃM

Miếu Quang Lãm có vị trí địa lý: Thuộc Tổ dân phố 4, phường Phú Lãm. Phía Đông và Tây giáp đường làng; phía Nam và Bắc của di tích giáp khu dân cư.

              -  Hướng di tích: Hướng Tây.

- Diện tích đất đai: 2.093 m2

- Quy mô, kiến trúc:

- Quá trình xây dựng, trùng tu: Miếu Quang Lãm được khởi dựng từ thời hậu Lê. Năm 2010 được quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp xây dựng miếu và tường rào trên khuôn viên hơn 2.000m2 khang trang, đẹp đẽ./.

Thực hiện: 

Bộ phận VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức